Akita Pedia – 2 – 320g

Thành phần: Sữa bột 20-30%, hỗn hợp béo thực vật, maltodextrin, sucrose, soy protein, chất xơ hòa tan, hỗn hợp vitamin khoáng (Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B6, Biotin, Vitamin C, Pantothenic acid, Calcium, Copper, Vitamin D3, Vitamin E, Folic acid, Iodine, Iron, phosphorus, Vitamin K1, Magnesium, Manganese, Niacin, Selenium, molybdenum, Zinc), L-lysine, sữa non (colostrum), DHA, Choline, Taurine, 2′-Flucosyllactose (HMO), ốt yên, hương tổng hợp dùng trong thực phẩm