Akita Pedia Goat – 2 – 320g

Thành phần: Bột sữa dê, hỗn hợp béo thực vật, maltodextrin, sucrose, soy protein, chất xơ hòa tan, medium chain triglycerid (MCT), hỗn hợp vitamin khoáng (Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B6, Biotin, Vitamin C, Pantothenic acid, Calcium, Copper, Vitamin D3, Vitamin E, Folic acid, Iodine, Iron, phosphorus, Vitamin K1, Magnesium, Manganese, Niacin, Selenium, molybdenum, Zinc), L-lysine, DHA, Taurine, Choline, 2′-Flucosyllactose (HMO), tổ yên, hương tông hợp dùng trong thực phẩm