Akita Infant Goat – 1 – 800g

Thành phần: Bột sữa dê, hỗn hợp béo thực vật maltodextrin, sucrose, soy protein, chất xơ hòa tan, hỗn hợp vitamin và khoáng (Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B6, Biotin, Vitamin C, Pantothenic acid, Calcium, Copper, Vitamin D3, Vitamin E, Folic acid, Iodine, Iron, phosphorus, Vitamin K1, Magnesium, Manganese, Niacin, Selenium, molybdenum, Zinc), L-lysine, 2′-flucosylactose (HMO, DHA, Taurine, Choline, Vitamin K2 (MK7), hương tổng hợp dùng trong thực phẩm